Hemma här bor för tillfället bara Vespa

Vespa 2020-09-19_1 bph-minhund-140px 
Fagayas Vespa Nesmilodotter  

Fagayas Vespa Nesmilodotter, född 2019-04-24

Vespa 2020-09-16_2

Fagayas Yoshi Ivojdotter, född 2020-05-01

Yoshi 2020-09-28_2

Samägda hundar

Yoshi 2020-09-28_1 
Fagayas Yoshi Ivojdotter
Valp 4
Fagayas Bree Ana Unisamdotter
Valp 6 huvud
Fagayas Cittra Neskilidotter