Nyheter

Parning mellan Yoshi och "Harry"

2023-06-19 15:44

Parning 2023-06-19

 

Nu är Fagayas Joshi Ivojdotter parad med finaste Rantafejs Hydrus Av Wiston "Harry"

Det blev två fina parningar.

Nu hoppas vi på valpar i mitten av augusti.