P1010774 Singo P1010750 Hicka
Singo Hicka
Kull Hicksing, född 2017-04-12
 Klicka på länken ovan för att komma till valpsidan

 

Jack P1020396a
Jack Nessaya
Kull Nesjac, född 2017-12-16
Klicka på länken ovan för att komma till valpsidan

 

Rusty huvud Luva huvud
Rusty Luva
Kull Lurus, född 2017-12-07
Klicka på länken ovan för att komma till valpsidan